Müşteri taleplerini dikkate alarak değerlendirip iyileştirici faaliyetlerde bulunmak ve müşteri memnuniyetini artırmak. Bilgi beceri, yeterlilik, deneyim ve girişimciliğimizle, ürün hizmetlerimizi toplumun kullanımına sunmak.

To evaluate and take remedial activities by considering customer demands and to increase customer satisfaction. To present our product services to the public through our knowledge, skills, competence, experience and entrepreneurship.
Back to Top